تولید کنندگان و فروشندگان کالاها و تجار متعدد جهت متمایز ساختن محصولات و خدمات شان از نام و نشانه ای متفاوت از سایرین استفاده می کنند که به آن برند گفته می شود .

راهنمای ثبت برند

ابزاری که تولیدگنندگان و فروشندگان و تجار جهت تفکیک محصول و خدمات شان از سایرین ،استفاده می کنند، برند یا علامت تجاری نام دارد که به صورت تصویر، عکس، عدد، کلمه ، مهر و ...غیره می باشد. و کسی که آن را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده ، مالک آن برند بوده و تنها وی حق دارد از آن برند یا علامت تجاری استفاده نماید. افرادی که از این قانون تبعیت نکنند مورد پیگرد قانونی و کیفری قرار خواهند گرفت.

چند مورد درباره برند

-دارا بودن برند یا علامت تجاری ، امری دلخواه و غیر اجباری است البته دولت در موارد خاصی این کار را اجباری می کند.

-تنها افرادی که برند یا علامت تجاری خود را ثبت کرده اند مجاز هستند از آن علامت استفاده کنند.

-علامت تجارتی یا برند را می توان به دیگران واگذار نمود و ثبت آن باید مطابق با آیین نامه های قانون ثبت علائم و اختراعات کشور صورت گرفته باشد.  

-درصورتی که به طرفی مجوز بهره برداری از علامت ثبت شده ای داده شود باید این امر در ایران ثبت گردد.

-تاییدیه ثبت نشانه برای هر برندی نوشته می شود.

-در هر دفعه علامت یا برندی به ثبت می رسد آن ثبت تا 10 سال اعتبار خواهد داشت.

-به منظور ثبت یک علامت باید اظهارنامه ای مختص آن تسلیم شود یعنی برای ثبت چند علامت ، ارائه چند اظهارنامه منفک از هم الزامی می باشد.

-عوض شدن آدرس قابل اجرا نمی باشد جز در موارد ثبت شده.

مزایای ثبت برند

 1. ثبت برند متضمن این است که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
 2. ثبت برند شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.
 3. ثبت برند وسیله ی بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
 4. هنگامی که برندی ثبت می شود اجازه استفاده از  آن ها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
 5. ثبت برند جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی است.
 6. این امکان وجود دارد که ثبت برند سرمایه و دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
 7. ثبت برند شرکت ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
 8. این امکان وجود دارد که ثبت برند برای دریافت وام مفید باشند.

مدارک مورد نیاز جهت  ثبت برند

 • سه کپی از اظهار نامه ثبت برند و پر کردن آن مطابق مدل ضمیمه شده.
 • اگر برند دربردارنده عکس یا اثر خاصی باشد باید ده فقره از آن پیوست شود.
 • تسلیم یک رونوشت از روزنامه رسمی کشور که اطلاعیه درخواست ثبت برند تجاری در آن منتشر شده باشد.
 • یک ورق درخواست ثبت برند(مطابق مدل ضمیمه شده )
 • تحویل یک رونوشت از روزنامه رسمی کشور که اطلاعیه ثبت برند تجاری در آن چاپ شده باشد.
 • تحویل یک ورق تایید ثبت برند.
 • درصورت ابلاغ ، تحویل برگ اتمام  خدمت سربازی.
 • تحویل کپی شناسنامه .
 • امضای متقاضی ثبت برند.
نمونه ای از درخواست ثبت برند

بسمه تعالی

ریاست اداره کل مالکیت صنعتی

با ارسال یک نسخه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره …………….. مورخ ………… که درخواست ثبت علامت طی اظهارنامه شماره ………………. در آن منتشر شده است و با توجه به اینکه در مدت زمان  معین شده در قانون نسبت به آن اعتراضی دریافت نشده و خواهشمند است نسبت به ثبت علامت مذکور ، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

مراحل ثبت برند

سه ورق اظهارنامه ثبت علامت تجاری خریداری شده از سازمان اوراق بهادار باید طبق مدل ضمیمه شده پر شود.

درصورتی که علامت تجاری تقاضا شده به شکل عکس یا اثر مشخصی باشد ، باید 10 عدد از آن عکس یا اثر به پیوست اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی تحویل داده شود.

نکته ۱:به ازای هر بخش اضافه شده ، یک عدد عکس از آن بخش به مدارک اضافه می شود.

نکته ۲:سه عدد عکس یاد شده باید به محل مشخص شده در اظهار نامه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی چسبانده شود.

نکته ۳:اندازه نمونه ها نباید بیشتر از ده سانتی متر از هر سمت باشد.

مامور سازمان ، اسناد گفته شده را مورد بازبینی و رسیدگی ابتدایی قرار می دهد و فرد درخواست دهنده به منظور واریز حق الثبت اظهارنامه به بخش حسابداری ارجاع شده و متخصص مربوطه مشخص می شود.

درخواست دهنده با مراجعه به حسابداری و نشان دادن اظهارنامه ، رسید بانکی را دریافت می کند. وجه مذکور باید در شعبه بانک ملی واقع در ساختمان ثبت واریز شود و پس از واریز مبلغ ، رسید آن را به حسابداری تحویل دهد. سرپرست بخش نیز پس از رویت رسید ، آن را در دفاتر مرتبط با اظهارنامه ثبت و مهر کرده و به درخواست دهنده تحویل می دهد.

اسناد  (اظهار نامه و عکس ها)به اداره مربوطه ارائه می شود. اظهار نامه در دفتر ثبت اظهار نامه ثبت شده و به مهر نشان دهنده ساعت و روز و ماه و سال مهر می شود. اظهارنامه ثبت علامت تجاری در سه نسخه صادر می شود که درخواست کننده ،ورق اول اظهاریه ثبت علامت تجارتی را دریافت می کند و در پرونده  ورق دوم اظهار نامه ثبت ضبط می شود و متخصص مشخصی ورق سوم را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهد.

مدت زمان رسیدگی به تقاضای دریافتی توسط کارشناس 15 روز می باشد و وی درحالتی پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری را آماده می کند که سابقه ثبت یا شباهتی با موارد به ثبت رسیده و دسته کالای معین مشاهده نکند.

تذکر ۱:چناچه هنگام بررسی ، کارشناس تشخیص دهد در گذشته علامت درخواستی به صبت رسیده و یا شبیه آن می باشد ، علامت را مورد تایید قرار نداده و سرپرست سازمان را مطلع می سازد. 

تذکر ۲: درخواست کننده مجاز است چنانچه علامت تجاری درخواستی او مورد قبول سازمان قرار نگیرد ، شکایت خود را در عرض 10 روز بعد از ابلاغ ، تسلیم دادگاه حقوقی تهران کند.

پیش نویس آگهی درخواست ثبت علامت تجاری ، پس از اینکه به امضای مدیر اداره رسید جهت تایپ به بخش مربوطه ارسال شده و نسخه تایپ شده آگهی به امضا می رسد. مسئول مربوطه نمونه ای از آگهی که علامت تقاضا شده ضمیمه آن شده است را در دفتر اندیکاتور ثبت کرده و به متقاضی ارائه می کند تا به آدرس روزنامه جمهوری اسلامی واقع در(تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران ) ارسال شود.

تذکر : کلیشه علامت قبل از مراجعه به روزنامه رسمی توسط درخواست کننده آماده شود تا به همراه آگهی به روزنامه رسمی سپرده شود.

درخواست دهنده زمانی قادر به درخواست ثبت علامت تجاری می گردد که از انتشار آگهی تقاضای ثبت در روزنامه رسمی سی و دو روز گذشته باشد و وی یک نمونه از روزنامه فوق الذکر و یک ورق درخواصت ثبت علامت  را به سازمان مالکیت صنعتی  تحویل دهد.

درخواست و روزنامه رسمی دریافتی به پیوست پرونده رسیده واز جانب مدیر سازمان به کارشناس ذیربط ارسال می گردد.  کارشناس ذیربط پس از رسیدگی پرونده درصورتی دستور می دهد حق الثبت علامت تجاری واریز وآگهی ثبت علامت تهیه شود که هیچ گونه شکایتی در خصوص درخواست مربوطه مطرح نشده باشد. بعد از آن سرپرست سازمان گواهی را مشاهده و بررسی و امضا نموده و قسمت تایپ ارسال می دارد.

پس از اینکه درخواست کننده به دایره حسابداری رفت و پرونده اش را سرپرست آنجا بررسی کرد ، مبلغ حق الثبت را حساب کرده و درخواست کننده مبلغ مورد نظر را در شعبه بانک ملی که در سازمان استقرار یافته ، واریز می نماید .سپس یک کپی از رسید را به حسابداری ارائه می دهد. سرپرست حسابداری پس از رویت آن ، مورد را در اسناد اظهارنامه قید و مهر و امضا کرده و به متقاضی می دهد.

درخواست کننده با خرید یک ورق تایید ثبت علامت تجاری از دایره فروش اوراق ، به سازمان رفته و اسناد پرداخت حق الثبت و ورق تایید را تسلیم سرپرست اداره نموده  تا پیوست پرونده شده و روند ثبت ، مراحل خود را طی کند. یک نمونه علامت در دفتر ثبت علائم و دایره دسته بندی کالاها پیوست و ثبت می شود.

در پرونده موارد مرتبط با ورق تایید ثبت علامت ، قید و مندرج می شود و سرپرست اداره آگهی تایپ شده ثبت علامت تجاری را امضا می کند و قبل از اینکه توسط درخواست کننده در روزنامه رسمی منتشر شود، در دفتر اندیکاتور ثبت می شود. مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت در ج و ضبط پرونده شده و آگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

پس از آن درخواست کننده با مراجعه به روزنامه رسمی ، مدارک لازم جهت انتشار آگهی ثبت علامت تجاری را تحویل می دهد. 

درخواست کننده با در اختیار داشتن یک نمونه از آگهی چاپ شده در روزنامه رسمی ، بع اداره مالکیت صنعتی رفته و جهت ثبت در پرونده آن را تحویل می دهد. سرپرست سازمان با تایید و امضای روزنامه رسمی که آگهی ثبت علامت تجاری در آن منتشر شده ، دستور می دهد تایید ثبت به درخواست کننده تحویل داده شود

مدت اعتبار تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ اظهار نامه مربوطه10 سال است. چنانچه مالک علامت خواهان تمدید سابقه ثبت باشد ، مجاز است ماکزیمم شش ماه پس از خاتمه اعتبار تصدیق ثبت ، نسبت به تمدید آن اقدام کند در غیر این صورت و عدم تمدید، مورد ثبت شده فاقد اعتبار قانونی می گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس برای راحتی شما مشتریان عزیز راه اندازی گردید.

آخرین نظرات کاربران

 • علی رسولی

  با سپاس فراوان از ثبت برند اینجانب.

 • سعید تقی زاده

  ممنون بخاطر پیگیری خوب پرسنل آراکس. 

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج