نشان تجاري يك آرم معین و مشخص است كه کالا و خدمات مخصوصی را كه توسط  شخص يا تشكيلات ویژه ای توليد و  تهیه شده اند را متمايز  و متفاوت مي كند. منشأ آن به زمان قدیم بر مي گردد؛ وقتي كه صنعت گران امضاها يا  نشان خود را روي آثار ظاهری و هنری و کاربردی خود انتشار مي كردند.

در طي سالها اين علامت ها جاي خود را به سيستم کنونی ثبت و مدیریت و نظارت آرم تجاري دادند. اين نظام به مشتریان راهنمایی می کند كه از محصولات و خدماتي كه شکل و ظاهر آنها مورد نظرشان است و با آرم  خاص وتعیین شده اند، بهره مند شوند.

مراحل ثبت نشان تجاری

برای ثبت نشان تجاری باید مراحل قانونی به درستی دنبال شود. بهتر است کلیه ی این  فرآیند و مراحل با نظر و دیدگاه مشاورین متخصص در موسسه حقوقی دنبال شود تا از هزینه اضافی و زمان صرفه جویی شود . هم اکنون کارشناسان ثبت آراکس آماده ارائه خدمات به شما متقاضی گرامی می باشند .

درخواست کنندگان ثبت نشان تجاری باید مدارکی که در ادامه توضیح داده خواهد شد را تهیه و سپس طبق قوانین مراحل ثبت نشان تجاری را سپری کنند. تسلیم اظهارنامه  فقط از طریق سازمان مالکیت صنعتی ممکن است و درخواست کنندگان ثبت علامت می توانند از طریق وبگاه سازمان نشانی http://ip.ssaa.ir  اظهار نامه خود را تسلیم اداره نمایند.

سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی کامل نمایید .

درخواست کننده باید مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه است. پس از تکمیل کردن اطلاعات خواسته شده ،مدارک ذکر شده را در سامانه بارگذاری کنید و در انتها،اطلاعات وارد شده را بازبینی و پذیرش نمایید و از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریزکنید. بعد از این مرحله شماره استعلام و رهگیری برای شما ارسال خواهد شد.

گروه ثبتی آراکس مجری تخصصی ثبت علامت تجاری هم اکنون می توانید با کارشناسان آراکس تماس بگیرید

اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ مطابقت با شرایط و مقررات قید شده در این قانون بررسی می کند و در صورتی که ایراد و نقص در آن ها رویت نماید مراتب را جهت رفع نقص به در خواست کننده ابلاغ می کند. قابل توجه است پاسخ اداره صرفاَ از طریق بخش استعلام اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از  طریق سایت امکان پذیر است .

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات: در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 درخواست ثبت را رد خواهد کرد :

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد.

چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است).

لازم به توضیح است مراتب در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود، با تمامی مشخصات آگهی می شود.

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، در خواست از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی درخواست کننده ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی  گرفته می شود. 

اگر ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص صلاحیتدار به عمل نیاید، اداره ثبت علامت مورد در خواست را به نام در خوماست کننده در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید. (مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1)

قابل بیان است در صورتیکه معترض علیه ثابت کند، معترض قبل از در خواست ثبت علامت به وسیله معترض علیه از استعمال مستمر وی از علامت مورد نظر آگاهی داشته و همراه هیچ گونه اعتراضی به عمل نیاورده است، در این صورت دادگاه به اعتراض ثبت از طرف معترض ترتیب اثر نخواهد داد و علامت به نام معترض علیه به ثبت خواهد رسید. علت این امر این است که مقنن از حقوق کسی که قبل از تقاضای ثبت دارای سابقه بیشتری برای استفاده از علامت است، حمایت می کند مشروط بر اینکه موجب فریب و تضییع حقوق دیگری نشود.

در صورتی که صاحب علامت با علم و اطلاع از استفاده دیگری اعتراض نمی کند این دلیل بر اعراض وی از حق خود و در حقیقت یک نوع اجازه ضمنی برای استفاده دیگری است، در این صورت شخص نمی تواند بعد از اینکه علامت به وسیله دیگری معروف و موجب شهرت کالای وی گردید به بهانه سبق استعمال از شهرت و کوشش و ابتکار  و نوآوری دیگری سوءاستفاده کند.

مزایای ثبت نشان تجاری

 1. ثبت نشان تجاری ضمانت می کند که مشتریان قادر می باشد محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
 2. ثبت نشان تجاری شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.
 3. ثبت نشان تجاری وسیله ی بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها می باشند.
 4.  با ثبت نشان تجاری اجازه استفاده از  آن ها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
 5. نشان تجاری جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
 6. این امکان وجود دارد که ثبت نشان تجاری دارائی ازرشمند کسب و کار باشند.
 7. ثبت نشان تجاری شرکت‌ها را تشویق می‌کنند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
 8. این امکان وجود دارد که ثبت نشان تجاری به منظور اخذ وام مفید باشند.

مدارک ثبت نشان تجاری

مدارك مثبت شخصیت در خواست کننده ؛

الف) اشخاص حقیقی :

 •  مدارک شخصی عبارتند از : رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی :

 • آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت مدارک شخصی عبارتند از :  رونوشت شناسنامه و کارت ملی  اعضا امضاء
 • مدارك نماينده قانونی : درصورتی که در خواست توسط نماینده قانونی (وکیل، مالک و یا مالکان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن اضافه گردد.
 •  10نمونه طرح گرافیکی یا رونوشت یا  شکل از علامت درخواستی حداکثر دراندازه 10×10 سانتی متر
 • درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه  طرح گرافیکی یا تصویر دوبعدی به روشی   که از شش زاویه  متمایز تهیه و درمجموع یک نمونه واحد  تشکیل شوند
 • ارائه مدارک  در قسمت فعالیت در زمینه مربوط به طور مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

استفاده از حق تقدم: درصورتی که درخواست کننده  یا متقاضیان ثبت بخواهند به مندرجات  در خواست  ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایا و فواید  حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نمایند  باید مدارک مربوط به حق تقدم را به صورت همزمان  با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن مورخ تسلیم کنند.

نسخه ای از شرایط  و ضمائم قانونی و شرایط  استفاده ازعلامت جمعی و پذیرش و تایید  مقام صلاحیت دار مربوطه

هزینه ثبت نشان تجاری

قبض و رسید مربوط به پرداخت هزينه های قانونی :

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200.000 ریال شامل اشخاص حقوقی 400.000ریال «جدول پیوست3»

ب) معادل ارزی تما می هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر  اساس فرانک سوئیس  باید به شماره حساب ارزی 21033100000421033 نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی  واریز گردد .

جهت اطلاع از جدول نرخ و تعرفه مصوبه به مقاله هزینه ثبت نشان تجاری رجوع کنید 
مدت زمان اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست  صاحب آن براي دوره‌هاي  پشت سر هم ده ساله با پرداخت هزينه  بیان شده ، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از  تمام دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه  عقب افتاده را شامل می شود مورد نظر است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس برای راحتی شما مشتریان عزیز راه اندازی گردید.

آخرین نظرات کاربران

 • علی رسولی

  با سپاس فراوان از ثبت برند اینجانب.

 • سعید تقی زاده

  ممنون بخاطر پیگیری خوب پرسنل آراکس. 

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج